Maskot lev Alex

Poděbradský triatlon

Otevřený bezdraftový závod na tratích 0,7-30-7

Topsports Czech s. r. o.

PODĚBRADSKÝ TRIATLON – 34. ROČNÍK

Město Poděbrady
Česká triatlonová asociace

Propozice

Statut

Otevřený závod a závod série Středočeského poháru mládeže.

Místo a datum konání

Poděbrady, neděle 25. 5. 2025, koupaliště Jezero.

Pořadatel

LABE TRI CLUB Hradec Králové z.s.

Kontaktní adresa

Ing. Lukáš Netík a Ing. Petra Tázlerová
tel.: 607877724
e-mail: lukas.netik@topsports.cz, petra.tazlerova@topsports.cz

Ředitel závodu

Ing. Lukáš Netík

Kategorie

Žactvo (vždy kat. chlapci a dívky) – terénní triatlon (horské kolo):

Hlavní závod – silniční triatlon (silniční kolo, lze i horské kolo):

Prezentace

Jezero Poděbrady, viz. příslušný časový pořad.

Tratě

Plavecká část:

Plavání bude probíhat na Jezeře, s točením kolem bójí ve směru hodinových ručiček, tedy vpravo.

Cyklistická část žákovských kategorií:

Pouze horské kolo! Rovina - z větší části po asfaltových cestách a cyklostezkách a z části (asi ¼) terénem, 4 km ve dvou a 6 km ve třech okruzích.

Cyklistická část hlavního závodu:

Po nasednutí v bráně Jezera se závodníci po místní komunikaci dostanou na cyklostezku, po které dojedou cca po 1200 m do Poděbrad – Přední Lhoty.

Zde nejdříve odbočením vlevo a následně vpravo vyjedou na silnici č. 38, směr Mladá Boleslav, po které dojedou na kruhový objezd v Nymburce.

Odsud absolvují 5,5 km dlouhý okruh ve tvaru brýlí: Nejdříve dvojím odbočením vpravo směr Bobnice, zde opět vpravo směr Nymburk a okrajem průmyslové zóny opět 2x vpravo zpět na kruhový objezd, kde se pokračuje směr Kolín, tedy stejnou silnicí a cyklostezkou v protisměru první části tratě až do cíle.

Běžecká část:

Žákovské kategorie mají veden běh v areálu Jezera na 800 m dlouhém okruhu, většinou s travnatým podkladem.

Hlavní závod ve dvou okruzích po zpevněné cestě (panely, asfalt) podél Labe.


Žactvo 8-11 Ml. a st. žáci Hlavní závod
Plavání (m) 75 250 700
Kolo (km) 4 6 30
Běh (km) 0,8 1,6 7

Ceny

Věcné, v jednotlivých vyhlášených kategoriích. Závodníci hlavního závodu obdrží při prezenci tričko dle pravidel uvedených v části STARTOVNÉ.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat věcnou odměnu závodníkovi, který se nedostaví na vyhlášení výsledků závodu.

Přihlášky

Pro hlavní závod a žákovské kategorie předem odesláním on-line přihlášky.

Termín uzávěrky on-line přihlášek je 23. 5. 2025.

Za přihlášeného předem se považuje závodník se zaplaceným startovným. Přihláška je platná po zaplacení startovného. Výše startovného je závislá na dni připsání platby na účet pořadatele. Zjištěné rozdíly budou řešeny při prezenci.

Přihlášení na místě je možné do vyčerpání kapacity depa s úhradou startovného na místě v hotovosti dle podmínek v části STARTOVNÉ.

Pro rok 2025 je kapacita depa pro hlavní závod stanovena na 500 míst. Upozorňujeme, že počet přihlášených závodníků ve startovní listině je uváděn včetně žáků.

Startovné


Závodníci bez licence ČTA Závodníci s licencí ČTA
Žákovské kategorie

Platba do 31. 12. 2024 200 Kč / 9 EUR
150 Kč / 7 EUR
Platba do 23. 3. 2025 250 Kč / 11 EUR
200 Kč / 9 EUR
Platba do 23. 5. 2025 300 Kč / 13 EUR
250 Kč / 11 EUR
Platba na místě a po termínu 450 Kč / 20 EUR
400 Kč / 18 EUR
Hlavní závod

Platba do 31. 8. 2024 950 Kč / 40 EUR
900 Kč / 38 EUR
Platba do 31. 12. 2024 1300 Kč / 55 EUR 1250 Kč / 53 EUR
Platba do 23. 3. 2025 1600 Kč / 65 EUR
1550 Kč / 63 EUR
Platba do 23. 5. 2025 1800 Kč / 75 EUR
1750 Kč / 73 EUR
Platba na místě a po termínu 2000 Kč / 85 EUR
1950 Kč / 83 EUR
Štafety

Platba do 31. 12. 2024 3000 Kč / 125 EUR
Platba do 23. 3. 2025 3500 Kč / 145 EUR
Platba do 23. 5. 2025 4000 Kč / 165 EUR
Platba na místě a po termínu 5000 Kč / 205 EUR

Poznámka: Pro výši platby není rozhodující termín přihlášení, ale termín platby! Teprve provedením platby startovného je přihláška platná!

Storno podmínky:

Doporučujeme převod startovného na příští ročník, případně na jiného závodníka.

Časový pořad – žákovské kategorie

8:15 - 9:05 Prezentace
8:45 - 9:45 Uložení materiálu do depa
9:30 Rozprava
9:50 Start žactvo 10-11 let
9:53 Start žactvo 8-9 let
10:15 Start mladší a starší žáci
11:00 - 11:15 Vyzvednutí materiálu z depa
13:00 Slavnostní vyhlášení výsledků

Časový pořad – hlavní závod

10:15 - 11:40 Prezentace
11:20 - 12:10 Uložení materiálu do depa
12:00 Rozprava
12:30 Start hlavního závodu – muži
12:35 Start hlavního závodu – ženy, štafety
15:00 - 15:45 Vyzvednutí materiálu z depa
16:10 Slavnostní vyhlášení výsledků

Občerstvení

Občerstvení bude podáváno v polovině běžeckého okruhu a v cíli závodu. V průběhu závodu se bude podávat čistá voda.

Protesty

Písemně, řediteli závodu s vkladem 500 Kč, nejpozději 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků.

Důležité informace

Ustanovení

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a majetku. Pořadatel je dle potřeby oprávněn upravit délky tras a vyhrazuje si právo i na úpravu výše startovného.


Propozice Poděbrady 2025.pdf Regulations Poděbrady 2025.pdf