Maskot lev Alex

Poděbradský triatlon

Otevřený bezdraftový závod na tratích 0,7-30-7

Topsports Czech s. r. o.

PODĚBRADSKÝ TRIATLON – 31. ROČNÍK

Město Poděbrady
Česká triatlonová asociace

Propozice

Statut

Otevřený závod a závod série Středočeského poháru mládeže.

Místo a datum konání

Poděbrady, neděle 22. 5. 2022, koupaliště Jezero.

Pořadatel

ALTIS, Labe Tri Club, Topsports Czech s.r.o.

Kontaktní adresa

Ing. Lukáš Netík a Ing. Petra Tázlerová
tel.: 607877724
e-mail: lukas.netik@topsports.cz

Ředitel závodu

Ing. Lukáš Netík

Kategorie

Žactvo (vždy kat. chlapci a dívky):

Hlavní závod:

Prezentace

Jezero Poděbrady, viz. příslušný časový pořad.

Tratě

Plavecká část:

Plavání bude probíhat na Jezeře, s točením kolem bójí ve směru hodinových ručiček, tedy vpravo.

Cyklistická část:

Cyklistická část žákovských kat. – pouze horské kolo!

Rovina z větší části po asfaltových cestách a cyklostezkách a z části, asi 1/4, terénem. 4 km ve dvou a 6 km ve třech okruzích.

Cyklistická část hlavního závodu:

Po nasednutí v bráně Jezera se závodníci po místní komunikaci dostanou na cyklostezku, po které dojedou cca po 1200 m do Poděbrad – Přední Lhoty.

Zde nejdříve odbočením vlevo a následně vpravo vyjedou na silnici č. 38, směr Mladá Boleslav, po které dojedou na kruhový objezd v Nymburce.

Odsud absolvují 5,5 km dlouhý okruh ve tvaru brýlí: Nejdříve dvojím odbočením vpravo směr Bobnice, zde opět vpravo směr Nymburk a okrajem průmyslové zóny opět 2x vpravo zpět na kruhový objezd, kde se pokračuje směr Kolín, tedy stejnou silnicí a cyklostezkou v protisměru první části tratě až do cíle. Další pokyny v informacích na konci propozic!

Běžecká část:

Žákovské kategorie mají veden běh v areálu Jezera na 800m dlouhém okruhu, většinou s travnatým podkladem.

Hlavní závod ve dvou okruzích po zpevněné cestě (panely, asfalt) podél Labe.


Žactvo 8-11 Ml. a st. žáci Hlavní závod
Plavání (m) 75 250 700
Kolo (km) 4 6 30
Běh (km) 0,8 1,6 7

Ceny

Věcné, v jednotlivých vyhlášených kategoriích a za celkové umístění. Závodníci hlavního závodu obdrží při prezentaci multifunkční šátek dle pravidel uvedených v části STARTOVNÉ.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat věcnou odměnu závodníkovi, který se nedostaví na vyhlášení výsledků závodu.

Přihlášky

Pro hlavní závod a žákovské kategorie předem odesláním on-line přihlášky.

Termín uzávěrky přihlášek on-line předem je 20. 5. 2022.

Za přihlášeného předem se považuje závodník se zaplaceným startovným. Přihláška je platná po zaplacení startovného. Výše startovného je závislá na dni připsání na účet pořadatele. Zjištěné rozdíly budou řešeny při prezentaci.

Pozor! Z důvodu urychlení prezentace je změna u přihlašování žáků, kdy se přechází na systém platby startovného předem jako u dospělých.

Přihlášení po termínu do hlavního závodu je možné na místě s navýšením startovného.

Pro rok 2022 je kapacita depa pro hlavní závod stanovena na 500 míst. Upozorňujeme, že počet přihlášených závodníků na CTS je uváděn včetně žáků.

Startovné


Závodníci bez licence ČTA Závodníci s licencí ČTA
Žákovské kategorie

Platba do 20. 3. 2022 50 Kč 0 Kč
Platba do 20. 5. 2022 100 Kč 50 Kč
Platba na místě a po termínu 200 Kč 150 Kč
Hlavní závod

Platba do 20. 3. 2022 700 Kč 650 Kč
Platba do 20. 5. 2022 850 Kč 800 Kč
Platba na místě a po termínu 1050 Kč 1000 Kč
Štafety

Platba do 20. 3. 2022 3000 Kč
Platba do 20. 5. 2022 3000 Kč
Platba na místě a po termínu 4000 Kč

Poznámka: Pro výši platby není rozhodující termín přihlášení, ale termín platby! Teprve provedením platby startovného je přihláška platná!

Storno podmínky:

Doporučujeme převod startovného na příští ročník, případně na jiného závodníka.

Časový pořad – žákovské kategorie

8:15 - 9:05 Prezentace
8:45 - 9:45 Uložení materiálu do depa
9:30 Rozprava
9:50 Start žáků 10-11 let
9:53 Start žáků 8-9 let
10:15 Start žáků ml. a st.
11:00 - 11:15 Vyzvednutí materiálu z depa
12:45 Slavnostní vyhlášení výsledků

Časový pořad – hlavní závod

10:15 - 11:40 Prezentace
11:20 - 12:10 Uložení materiálu do depa
12:00 Poučení závodníků
12:30 Start hlavního závodu – muži
12:35 Start hlavního závodu – ženy
15:00 - 15:45 Vyzvednutí materiálu z depa
16:10 Slavnostní vyhlášení výsledků

Občerstvení

Občerstvení bude podáváno na začátku každého běžeckého okruhu a v cíli závodu. V průběhu závodu se bude podávat čistá voda.

Protesty

Písemně, řediteli závodu s vkladem 500 Kč, nejpozději 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků.

Důležité informace

Ustanovení

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a majetku. Pořadatel je dle potřeby oprávněn upravit délky tras a vyhrazuje si právo i na úpravu výše startovného.


propozice-podebrady-2022.pdf